Giỏ hàng

Tìm hiểu Kinh Kim Cang - Ni sư Trí Hải

Thương hiệu: Hương Tích
|
Loại: Khác
|
Mã SP: NS.THKKC
|
90,000₫

Về tác giả:

Sau cuốn Bắt Trẻ Đồng Xanh, Cô Trí Hải để hết tâm trí vào việc dịch các tác-phẩm Anh-văn của những bậc chân-tu ngoại-quốc. Trong cái nhìn hời-hợt của số đông, người ta thấy Cô đi từ Tiểu Thừa chính-thống của Phái Trưởng Lão (Đạo PhậtCon Đường Thoát Khổ) đến sự thanh-thoát của Thiền-Môn (Tâm Bất Sinh) và những giáo-pháp Tâm-Ấn của Mật-Tông. Và Cô không quên hoàn thành bản dịch quyển luận-án rất thông-bác của Thầy Minh Châu, so sánh Trung Bộ Kinh Pali với Trung A-hàm Hán-văn. Tủ sách Phật-giáo của Việt Nam đời nay được giàu thêm những công-trình cao-quý của Cô. Tôi hiểu rằng trong đời, Cô đã được dẫn từ con đường lớn của Bồ-tát-đạo sang Đạo Thanh-Văn, rồi lại từ Thanh-Văn-đạo sang Bồ-tát-đạo của Đức Quán-Âm và Cô đã thực hiện Pháp-Hoa Chân-Kinh không phân biệt.

(Trích, In Memoriam: Nữ-Sĩ Thích Nữ Trí Hải, Trần Ngọc Ninh)

Hotline hỗ trợ 24/7: 0902800433
|
Số lượng