Giỏ hàng

CHÂN TÂM BẤT HOẠI (Tập truyện l Trí Hải)

Thương hiệu: Hương Tích
|
Loại: Khác
|
Mã SP: ns-ctbh
|
60,000₫

Tác giả: Thích Nữ Trí Hải

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Số trang: 145

Hình thức bìa: Bìa mềm

Ngày xuất bản: 2020

Trọng lượng (gr):220

Thầy ơi! Khi mới vào tu, chúng con chỉ thấy Thầy là một con người bình thường; khi ra hành đạo, chúng con mới thấy Thầy là một đại Bồ-tát. Có lẽ đến khi thành Phật, chúng con mới biết được tường tận Thầy là ai. Trong pháp Đạo sư Du già, chư Tổ Mật Tông có dạy: “Như mặt trời mặt trăng phản chiếu trên hồ nước lặng trong, ân phước chư Phật cũng xuất hiện trong tâm kẻ có lòng tin tuyệt đối vào bậc Thầy … Ánh mặt trời không soi chiếu riêng ai, nhưng chỉ nơi nào có kính hội tụ mới đốt được cỏ khô … Vào thời mạt Pháp, chư Phật hóa hiện dưới hình dạng bậc Thầy tùy theo căn cơ của đệ tử …”

Thế cho nên, đệ tử phàm phu chỉ thấy Thầy mình là phàm phu, đệ tử Thanh văn thấy Thầy mình là La- hán, đệ tử tu hạnh Bồ-tát phải thấy Thầy mình như Phật. Chúng con nguyện tu hạnh Bồ-đề, mong đời đời kiếp kiếp giữ mãi đức tin trong sáng này, để lại được gặp minh sư:

"Đã một ngày gần, nguyện xin gần mãi.
Theo chân Thầy muôn vạn kiếp, Thầy ơi

 Trích Chân Tâm Bất Hoại

Hotline hỗ trợ 24/7: 0902800433
|
Số lượng