Giỏ hàng

PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG: DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT (TÁI BẢN LẦN 6-2023 - Sách phi lợi nhuận) - Tuệ Sỹ

Thương hiệu: Hương Tích
|
Loại: Khác
|
Mã SP: ht-cbt
|
85,000₫

(do Hương Tích ấn hành 2019 nhân Đại lễ Vesak - Liên Hiệp Quốc)

Chủ biên bản dịch Việt:  Lê Mạnh Thát - Tuệ Sỹ
Tổng biên tập: Thích Tuệ Sỹ
Phiên dịch: Thích Hạnh Viên, Thích Nữ Khánh Năng, Thích Thanh Hòa, Pháp Hiền Cư sỹ, Nguyễn Quốc Bình.

 

Đối tượng ấn tống chính của sách này là các cơ sở du lịch (như các hotel, resort có du khách lưu trú, vui lòng liên hệ thư quán để nhận sách).

 

 

Hotline hỗ trợ 24/7: 0902800433
|
Số lượng