Giỏ hàng

THIỀN NGUYÊN THỦY VÀ THIỀN PHÁT TRIỂN

Thương hiệu: Khác
|
Loại: Khác
|
0₫

Thay lời tựa

Cuộc hội thảo về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Tổ Sư, do hai ban Phật Giáo chuyên môn và Phật Giáo Việt Nam thuộc Viện Nguyên Cứu Phật Học tổ chức có để lại các bài phát biểu của Hòa Thượng Viện Trưởng và những người lãnh đạo hai Ban. Chúng tôi xin phép cho in để lưu hành nội bộ, vì đều là những tài liệu tham khảo có lợi cho sự nghiệp xây dsu75ng một nền Thiền Học Việt Nam

Minh Chi

Ban Phật Giáo Việt Nam

MỤC LỤC

·       Hành Thiền, một nếp sống lành mạnh trong sáng, một phương pháp gió dục hướng thượng (Thích Minh Châu)

·       Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của giáo lý Nguyên Thủy. (Thích Thanh Từ)

·       Bàn về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển (Minh Chi)

·       Một vài ý kiến về Tổ Sư Thiền (Minh Chi)

·       Đôi nét về Tổ Sư Thiền (Thích Phước Sơn)

·       Những Khái niệm cơ bản về Thiền ( Minh Chi)

Bài 1: Khái niệm Samatha (Định hay chỉ)

Bài 2: Tuệ Quán (Vipassana)

Bài 3: Chánh Niệm (sama sati)

Bài 4: Lợi ích của hành Thiền

Bài 5: Nói chuyện về Thiền

Bài 6: Định Học

Bài 7: Những nguyên lý của Thiền Định

Bài 8: Thiền Định và Du Già

Bài 9: Thuyết Du Già thắng vương (Rajayoga)

Bài 10: Phép hành Thiền trong cuốn “Bhagavad Gita” (Ấn Giáo)

Hotline hỗ trợ 24/7: 0902800433
|