Giỏ hàng

MINH SÁT TUỆ

Thương hiệu: Khác
|
Loại: Khác
|
Mã SP: ns-mst
|
40,000₫

Đôi lời về tác giả: Ni Sư Thích nữ Tuệ Dung hiện sống tại Sài Gòn là cháu và cũng là Trưởng tử của cố Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải. Những tác phẩm sau năm 1975 của cố Ni Trưởng đều có sự đóng góp của Ni sư Tuệ Dung. Cũng như Cô Ni Trưởng, Ni sư là bậc trí tuệ trong sự nghiệp hoằng pháp,và là người duy nhất có khả năng kế thừa sự nghiệp trí tuệ phiên dịch của Cô Ni Trưởng; Ni sư Tuệ Dung đã cống hiến nhiều tác phẩm hữu ích cho Phật giáo Việt Nam. Những dịch phẩm của Ni sư (Nhật Ký Cuối Cùng, Phật Giáo Tây Tạng…) được đông đảo Tăng Ni và chư Phật tử trong và ngoài nước ngưỡng mộ. Ngoài việc tinh thông nghĩa lý uyên thâm của ba truyền thống Nam truyền, Bắc truyền và Tạng truyền, cũng như Cô Ni Trưởng, Ni sư Tuệ Dung cũng rất giỏi Pháp ngữ, Anh ngữ, Hoa ngữ và Tạng ngữ, xin chân thành tán thán tài năng, trí tuệ và hạnh nguyện phục vụ của Ni Sư Tuệ Dung, người kế thừa sự nghiệp hoằng pháp của Cố Ni Trưởng Trí Hải

Hoàng Lâm

Hotline hỗ trợ 24/7: 0902800433
|
Số lượng