Giỏ hàng

Chánh Niệm Và Tuệ Giác - Phương Pháp Mahāsi - Mahasi Sayadaw

Thương hiệu: Kokorobook
|
Loại: Khác
|
189,000₫

“Đơn giản mà sâu sắc, rõ ràng mà không hề hời hợt, các hướng dẫn trong ‘Chánh Niệm và Tuệ Giác’ là một lộ trình đáng tin cậy cho bất kỳ ai khao khát hoàn tất lời Phật dạy.”

— Tỳ khưu Bodhi, học giả, dịch giả kinh điển Pāḷi

 Khám phá một phương pháp thiền rõ ràng, đơn giản để thực hành chánh niệm nhằm vun bồi tuệ giác, thành tựu mục tiêu giải thoát, chấm dứt mọi khổ đau.

Mahāsi Sayadaw không yêu cầu hành giả phải gắng sức quá mức hoặc có tham vọng chứng đạt bất kỳ thành tựu tâm linh nào. Sự chỉ dẫn thiện xảo mà ngài đưa ra trong cuốn sách này sẽ giúp hành giả dần dần thanh tịnh hóa tâm mình một cách có hệ thống khỏi tham lam, sân hận, si mê và lần lượt chứng đạt các tầng tuệ, đạt đến tột đỉnh là sự giác ngộ giải thoát (Nibbāna).

Chánh Niệm và Tuệ Giác gồm hai chương trọng yếu được trích từ công trình thiền học cực kỳ toàn diện và chuẩn mực có nhan đề Cẩm Nang Pháp Hành Minh Sát. Cuốn Cẩm Nang này trình bày các khía cạnh giáo lý và thực hành của chánh niệm cùng sự phát triển tuệ giác cho đến chứng ngộ Niết bàn (Nibbāna). Trong Cẩm Nang Pháp Hành Minh Sát, Mahāsi Sayadaw xác nhận rằng chỉ riêng hai chương này đã đưa ra chỉ dẫn thích hợp cho hành trình giác ngộ của chính chúng ta qua sự chứng ngộ Tuệ Đạo, Tuệ Quả và Niết bàn, đặc biệt là với những ai không có nhiều kiến thức về kinh điển Pāḷi.

Phần 1: “Sự tu tập chánh niệm” cung cấp các hướng dẫn toàn diện để vun bồi chánh niệm dựa trên giáo lý của Đức Phật về Tứ Niệm Xứ được nêu ra trong Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna Sutta) cực kỳ nổi tiếng.

Phần 2: “Hướng dẫn thực hành” cung cấp sự chỉ dẫn từ căn bản đến chuyên sâu trong việc hành thiền minh sát và phát triển tuệ giác.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0902800433
|
Số lượng