TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN THƯ VIỆN NHÂN HỌC

Dự án Thư viện Nhân học là một dự án hoàn toàn phi lợi nhuận. Nguồn tài chính của Thư viện Nhân học đến từ: 1) nguồn tiền đóng góp của các thành viên, 2) tiền tài trợ của các cá nhân – tổ chức, 3) tiền thu được từ việc tham gia các dự án nghiên cứu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được tái đầu tư HOÀN TOÀN cho phát triển Thư viện.

Thư viện của chúng tôi chủ trương: tập hợp toàn bộ những tư liệu nghiên cứu hoặc phục vụ nghiên cứu về Việt Nam ở nước ngoài bằng các thứ tiếng Anh – Trung – Việt – Nhật – Hàn – Pháp về một nơi để tiện cho những nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước có thể sử dụng dễ dàng. Thành viên Thư viện Nhân học có thể sử dụng không hạn chế, và hoàn toàn miễn phí toàn bộ dữ liệu và dịch vụ của thư viện Nhân học. Chi phí duy nhất cố định là 500,000 VNĐ (tương đương $23) một năm để trở thành thành viên của Thư viện Nhân học

Nhận thức được rằng, tự thân việc sưu tầm, lưu trữ tập trung, xử lý, và công bố tư liệu tuy hữu ích, nhưng KHÔNG ĐỦ để thúc đẩy và tạo ra những thay đổi thiết thực trong hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và trong bản thân đời sống xã hội. Những người sáng lập Thư viện chủ trương phát triển Thư viện Nhân học thành cầu nối tri thức, giới thiệu những nghiên cứu mới nhất về Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới bằng tiếng Việt. Đồng thời giới thiệu nghiên cứu mới xuất bản ở Việt Nam bằng tiếng Việt ra nước ngoài bằng tiếng Anh.

Thư viện sẽ tham gia tích cực vào thảo luận và giải quyết những vấn đề xã hội một cách khách quan, trung lập, từ góc độ học thuật. Điều này sẽ góp phần thay đổi tích cực cách chúng ta tiếp nhận và thực hành nghiên cứu khoa học xã hội.

Những công việc kể trên được kỳ vọng sẽ đem đến những thay đổi thực chất trong nghiên cứu khoa học xã hội, đảm bảo cho những nhà nghiên cứu trong nước được quyền tiếp cận BÌNH ĐẲNG tư liệu nghiên cứu như những đồng nghiệp ở nước ngoài.

Không có bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin và tư liệu nghiên cứu thì không có nghiên cứu tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Không có nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế, không có chuyện nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục khoa học xã hội. Việc đem đến sự BÌNH ĐẲNG trong việc tiếp cận tư liệu nghiên cứu kèm theo những chỉ dẫn tư liệu hữu ích cho những nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước sẽ giúp Việt Nam có được những trường Đại học bình thường như bao Đại học khác trong khu vực và trên thế giới.

Đây sẽ là Thư viện phục vụ nghiên cứu Việt Nam có quy mô lớn nhất thế giới. Tính đến ngày 12 tháng 03 năm 2017, Thư viện đã có 170 ngàn đầu tư liệu đã qua chỉnh lý với hơn 10 triệu đầu tư liệu đã và đang trong quá trình chỉnh lý. Dữ liệu thô của thư viện hiện nay đã được số hóa và sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới về hiện giờ đã chạm mức: 96 ngàn GB.

Dữ liệu của Thư viện hiện đang được cập nhật hàng ngày bởi những cộng tác viên và nhân viên Thư viện. 

CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN CUNG CẤP

 • Kho tư liệu số hóa nghiên cứu về Việt Nam và phục vụ nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước (miễn phí cho thành viên Thư viện). Kho tư liệu số hóa được cấu trúc theo một kiểu chưa từng có trước đây. Kho sách là tập hợp của nhiều account Google KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG lại với nhau. Mỗi khi có người dùng mới tham gia, dữ liệu sẽ được copy toàn vẹn vào tài khoản của người dùng, đảm bảo dữ liệu của thư viện sẽ không bao giờ bị mất, và được nhân bản theo phương pháp giống như “nhân bản tế bào”.
 • Hỗ trợ tìm kiếm báo, tạp chí, sách vở, luận án nghiên cứu về Việt Nam ở nước ngoài (miễn phí cho thành viên Thư viện)
 • Dịch vụ đặt hàng số hóa những sách mới xuất bản về Việt Nam ở nước ngoài theo danh mục sách mới xuất bản có sẵn (miễn phí cho thành viên Thư viện). Danh mục này được cập nhật hàng ngày, hoàn toàn tự động, bao gồm thông tin xuất bản và mục lục những sách nghiên cứu mới xuất bản ở Bắc Mỹ và châu Âu.
 • Dịch vụ cung cấp tư liệu cho các dự án nghiên cứu trong và ngoài nước (chi phí thỏa thuận)

Toàn bộ tư liệu do Thư viện hỗ trợ người dùng lấy sẽ được đưa hoàn toàn vào thư viện để mọi thành viên khác đều có thể truy cập và sử dụng KHÔNG HẠN CHẾ.

VỀ MẶT TÀI CHÍNH

Nguồn thu của Thư viện đến từ: 

 • Nguồn thu do thành viên Thư viện đóng góp. Mỗi thành viên tham gia thư viện đóng 500 ngàn đồng 1 năm để có thể sử dụng toàn bộ dữ liệu thư viện.
 • Nguồn thu do ủng hộ và tài trợ của cá nhân – tổ chức trong và ngoài nước.
 • Nguồn thu từ việc tham gia các dự án trong và ngoài nước

Dự tính những nguồn thu trong tương lai:

 • Nguồn thu từ hoạt động xuất bản của thư viện (viết bài, dịch thuật, xuất bản tư liệu)
 • Nguồn thu từ bán quảng cáo trên website thư viện cho những bộ sưu tầm sách cổ miễn phí ở www.quochoc.org
 • Nguồn thu từ khai thác, phân tích dữ liệu thư viện bằng trí tuệ nhân tạo (Bigdata kết hợp với AI, đang xây dựng)
 • Nguồn thu từ việc xây dựng và thương mại hoá mã nguồn thư viện Nhân học. Biến mã nguồn thư viện Nhân học thành mã nguồn phổ biến cho các thư viện không giới hạn dung lượng khác trên thế giới.

Chi phí chính cho thư viện hiện giờ bao gồm:

 • Chi phí làm tài khoản Google không giới hạn dung lượng cho mỗi thành viên đăng ký: 200 ngàn đồng/ 1 tài khoản/ 1 năm (lấy từ chi phí hội viên do hội viên thư viện đóng góp hàng năm)
 • Chi phí cho các máy chủ đẩy và khai thác dữ liệu: gồm 6 VPS ($20 một tháng, 120 usd 1 năm), tổng cộng: 720 usd 1 năm (lấy từ chi phí do hội viên thư viện đóng góp)
 • Chi phí cho việc chỉnh lý tư liệu: 6 triệu/2 người/1 tháng = 72 triệu / 1 năm (lấy từ chi phí do hội viên thư viện đóng góp)
 • Chi phí duy trì domain và hosting cho website nhanhoc.org = 3 triệu/1 năm (domain và hosting) (do Nguyễn Phúc Anh chi)
 • Chi phí đầu tư xây dựng mã nguồn đặc thù cho thư viện, tổng đầu tư tính từ tháng 01 năm 2016 đến nay là 90 triệu đồng (vẫn còn tiếp tục – Nguyễn Phúc Anh chi không cần hoàn lại).
 • Chi phí hỗ trợ tình nguyện viên mượn sách thư viện, mang đi scan, chỉnh lý và gửi về Việt Nam: $20/1 đầu sách (lựa chọn kĩ càng, yêu cầu phải là sách hay và mới xuất bản). Trong tương lai, TOÀN BỘ SỐ TIỀN còn dư của thư viện sau khi trừ hết các khoản chi phí khác sẽ lại được đầu tư để sao chụp thêm tư liệu quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới để đưa về Thư viện (hiện đang do Nguyễn Phúc Anh chi trả)

Tổng thu của thư viện: 152 triệu đồng (thư viện hiện có 292 thành viên) tính đến ngày 13 tháng 03 năm 2017.

Chi phí đầu tư còn lại được đầu tư bằng tiền cá nhân của Nguyễn Phúc Anh (không cần hoàn lại). Tính từ tháng 03 năm 2016 đến nay, tổng chi phí đã đầu tư là 325 triệu đồng.

VỀ MẶT TƯ LIỆU CỦA THƯ VIỆN

Trên nguyên tắc, Thư viện Nhân học sẽ sưu tầm toàn bộ tư liệu về Việt Nam hoặc phục vụ nghiên cứu Việt Nam xuất bản bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, Nhật, Việt Nam, Hán Nôm. Song, trong giai đoạn đầu, Thư viện Tập trung kết tập những tài liệu:

 • Tư liệu MỚI NHẤT thuộc các phân ngành Khoa học Xã hội về Việt Nam xuất bản ở nước ngoài.
 • Tư liệu cổ quý hiếm liên quan đến Việt Nam ở nước ngoài
 • Tư liệu nghiên cứu xuất bản bằng tiếng Việt, ở Việt Nam.
 • Tư liệu phim ảnh phục vụ cho nghiên cứu Việt Nam
 • Tư liệu phục vụ cho việc tự học và nâng cao trình độ tiếng Anh.
 • Những tư liệu mà người dùng – thành viên Thư viện yêu cầu.

VỀ MẶT ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Khi đăng ký thành viên thư viện, Thư viện sẽ làm tài khoản Google KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG và gửi thành viên sử dụng. 

Thành viên có thể chọn kết nối qua tài khoản Google có sẵn. Dung lượng Thư viện trong trường hợp này sẽ không chiếm dụng dung lượng tài khoản Google của mọi người.

Chi phí duy trì tài khoản 1 năm là 500 ngàn đồng Việt Nam. 

Về mặt chuyển khoản: có thể chuyển vào một trong số những tài khoản sau. Sau khi chuyển khoản, xin anh chị nhớ giữ giấy biên nhận hoặc chụp ảnh màn hình thông báo chuyển khoản.

(Xin anh chị ghi chú khi chuyển tiền để nhân viên của Thư viện Nhận ra chuyển khoản của anh chị)

VIETCOMBANK

Chủ tài khoản: VU THU HANG,  Số tài khoản: 0541000191660

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Chương Dương

BIDV

Tên chủ tài khoản: VU THU HANG.

Số tài khoản: 12310000708707

BIDV Quang Trung

SACOMBANK

Tên chủ tài khoản: VU THU HANG. Số Tài khoản: ‎020044241286.

Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Long Biên

VIETINBANK

Tên chủ tài khoản: VU THU HANG

DDA 106003392248 Chi nhánh Hoàn Kiếm

TECHCOMBANK

Tên chủ tài khoản: VU THU HANG

Số Tài khoản: 19031418934550

Chi nhánh Hà Thành

NƯỚC NGOÀI

Phương án 1: Tài khoản Paypal npa@ussh.edu.vn

Phương án 2: Bank of America: Routing Number: 011000138, account number: 004662946236, account holder: Phuc Anh Nguyen, email ở BOA: npa@ussh.edu.vn

—————-

Mọi ý kiến, thắc mắc xin liên hệ email: me@nguyenphucanh.net

Trợ giúp kĩ thuật: Nguyễn Phúc Anh, Facebook:

https://www.facebook.com/anhnp86

Continue Reading

Mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội

TS. Nguyễn Xuân Nghĩa*
crottyTÓM TẮT
Từ những thắc mắc, khó khăn về mặt lý thuyết và phương pháp luận sinh viên gặp phải khi làm nghiên cứu khoa học, bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa bốn thành tố chính yếu trong nghiên cứu xã hội: nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp. Mối quan hệ giữa một số trong bốn thành tố có thể có tính xu hướng nhưng không mang tính tất định. Bốn thành tố trên tác động rõ rệt lên sản phẩm nghiên cứu. Việc phối hợp các thành tố này tạo ra các loại hình rất đa dạng trong nghiên cứu xã hội.
Từ khóa: Nghiên cứu xã hội, mẫu hình qui chiếu, nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phƣơng pháp luận, phƣơng pháp.
ABSTRACT
From the theoretical and methodological questions and difficulties that students encounter when doing research, this article explores the relationship between four key elements in the social research: epistemology, theoretical perspective, methodology and methods .The relationship between some of the four elements can be tendancies but non-deterministic. These four elements clearly impact on many aspects of research product. The combination of these elements generate diverse forms of social research.
Key words: Social research, paradigm, epistemology, theoretical perspective, methodology, methods.

Xem bản toàn văn tại đây: Quan he PP PPL NTL trong NCXH_fin

Continue Reading

Ứng dụng các phương pháp và công cụ của PRA và CBCRM vào nghiên cứu giới ở Việt Nam: kinh nghiệm và một số đề xuất

Lê, Thị Kim Lan, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về xã hội học – nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu xã hội học đáp ứng nhu cầu CNH-HĐH đất nước.

sshot-34

 

Thành viên quan tâm có thể tải về bài viết liên quan với đường dẫn: Lê, Thị Kim Lan, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về xã hội học – nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu xã hội học đáp ứng nhu cầu CNH-HĐH đất nước.

 

Continue Reading

Văn hóa và tôn giáo = Culture and religion

sshot-2

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ

“Văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá”

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà nội, 2010

Văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá là Kỉ yếu Hội thảo quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với sự tài trợ của Viện Khoa học Tôn giáo CHLB Đức (Missionswissenschaftliches Institut Missio Aachen e. V, viết tắt là MWI) xuất bản năm 2010. Đây là hội thảo đầu tiên về lĩnh vực tôn giáo học được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Là ấn phẩm đầu tay của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại, cuốn Kỉ yếu thể hiện những nỗ lực của Trung tâm trong việc thúc đẩy nghiên cứu tôn giáo vốn có ở Việt Nam từ thời thuộc địa, nhưng vì nhiều lí do khách quan và chủ quan bị gián đoạn trong những năm chiến tranh và mới được tái khởi sắc từ hai thập kỉ nay. Tuy mới ở tuổi thứ 3, nhưng một số các chương trình của Trung tâm như giáo sư thỉnh giảng, toạ đàm hội thảo, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đã dần đi vào định kì. Năm 2011, hứa hẹn có thêm chương trình xây dựng thư viện.

Với trên 650 trang, cuốn kỉ yếu tuyển chọn hơn 30 bài viết từ các học giả Việt Nam và nước ngoài gồm 2 mảng vấn đề chính Những vấn đề lí thuyết cơ bản của văn hoá tôn giáo và Một số vấn đề văn hoá Kitô giáo, văn hoá Phật giáo. Nhiều bài viết như “Smith, Lonergan và Đức tin” của GS. Kim Chae Young (Đại học Sogang, Hàn Quốc), “Tuyên xưng chân lí và tuyên xưng đức tin trong tôn giáo” của GS. Trần Văn Đoàn (Đại học Quốc gia Đài Loan), “Tôn giáo trong tiến trình toàn cầu hoá” của GM. Phaolo Nguyễn Thái Hợp, “Công giáo và Toàn cầu hoá” của LM. Thiện Cẩm, “Văn hoá và Tôn giáo” của GS. Đỗ Quang Hưng, “Tâm thức tôn giáo và lí thuyết thế tục hoá ở châu Á và Việt Nam” của TS. Nguyễn Xuân Nghĩa, vv… đặt ra nhiều vấn đề có tính gợi mở giúp chúng ta đánh giá một cách khoa học quan hệ giữa văn hoá và tôn giáo cũng như các lĩnh vực văn hoá tôn giáo cụ thể trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

sshot-31

Bạn đọc quan tâm có thể tải về toàn văn bài viết này từ đường dẫn sau:  Văn hóa và tôn giáo = Culture and religion

Continue Reading

Phật giáo với sự nghiệp phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay

sshot-2

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ

“Văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá”

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà nội, 2010

Văn hoá tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá là Kỉ yếu Hội thảo quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với sự tài trợ của Viện Khoa học Tôn giáo CHLB Đức (Missionswissenschaftliches Institut Missio Aachen e. V, viết tắt là MWI) xuất bản năm 2010. Đây là hội thảo đầu tiên về lĩnh vực tôn giáo học được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Là ấn phẩm đầu tay của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại, cuốn Kỉ yếu thể hiện những nỗ lực của Trung tâm trong việc thúc đẩy nghiên cứu tôn giáo vốn có ở Việt Nam từ thời thuộc địa, nhưng vì nhiều lí do khách quan và chủ quan bị gián đoạn trong những năm chiến tranh và mới được tái khởi sắc từ hai thập kỉ nay. Tuy mới ở tuổi thứ 3, nhưng một số các chương trình của Trung tâm như giáo sư thỉnh giảng, toạ đàm hội thảo, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đã dần đi vào định kì. Năm 2011, hứa hẹn có thêm chương trình xây dựng thư viện.

Với trên 650 trang, cuốn kỉ yếu tuyển chọn hơn 30 bài viết từ các học giả Việt Nam và nước ngoài gồm 2 mảng vấn đề chính Những vấn đề lí thuyết cơ bản của văn hoá tôn giáo và Một số vấn đề văn hoá Kitô giáo, văn hoá Phật giáo. Nhiều bài viết như “Smith, Lonergan và Đức tin” của GS. Kim Chae Young (Đại học Sogang, Hàn Quốc), “Tuyên xưng chân lí và tuyên xưng đức tin trong tôn giáo” của GS. Trần Văn Đoàn (Đại học Quốc gia Đài Loan), “Tôn giáo trong tiến trình toàn cầu hoá” của GM. Phaolo Nguyễn Thái Hợp, “Công giáo và Toàn cầu hoá” của LM. Thiện Cẩm, “Văn hoá và Tôn giáo” của GS. Đỗ Quang Hưng, “Tâm thức tôn giáo và lí thuyết thế tục hoá ở châu Á và Việt Nam” của TS. Nguyễn Xuân Nghĩa, vv… đặt ra nhiều vấn đề có tính gợi mở giúp chúng ta đánh giá một cách khoa học quan hệ giữa văn hoá và tôn giáo cũng như các lĩnh vực văn hoá tôn giáo cụ thể trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

sshot-15

Bạn đọc quan tâm có thể tải về toàn văn bài viết này từ đường dẫn sau: Phật giáo với sự nghiệp phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay

Continue Reading

An Introduction to Qualitative Research

1

 

Uwe Flick, 2009, Sage Publications Ltd

 

“The Fourth Edition of Uwe Flick’s Introduction to Qualitative Research remains the most comprehensive and thorough text in qualitative research. It is student-and user-friendly, thoroughly up-to-date in terms of the latest developments in the field, imminently practical. it is the single most important introductory book on qualitative inquiry in the social sciences today”

sshot-1

sshot-2

sshot-3

sshot-4

sshot-5

sshot-6

sshot-7

sshot-8

sshot-9

sshot-10

Continue Reading

[Handouts] MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC ÁP DỤNG PHẦN MỀM NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN ĐIỂM LUẬN NHÂN HỌC Ở VIỆT NAM

Viện DTH

HỘI NGHỊ THÔNG BÁO DÂN TỘC HỌC 2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

sshot-8

Báo cáo được tác giả trình bày tại HỘI NGHỊ THÔNG BÁO DÂN TỘC HỌC 2015. Thành viên quan tâm có thể tham khảo  trình bày của tác giả từ đường dẫn sau:

TUAN NGUYEN -TB DTH 2015 [Compatibility Mode]

Continue Reading

The Craft of Research, Third Edition (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing)

Craft of the research

 

With more than 400,000 copies now in print, The Craft of Research is the unrivaled resource for researchers at every level, from first-year undergraduates to research reporters at corporations and government offices.   Seasoned researchers and educators Gregory G. Colomb and Joseph M. Williams present an updated third edition of their classic handbook, whose first and second editions were written in collaboration with the late Wayne C. Booth. The Craft of Research explains how to build an argument that motivates readers to accept a claim; how to anticipate the reservations of readers and to respond to them appropriately; and how to create introductions and conclusions that answer that most demanding question, “So what?”   The third edition includes an expanded discussion of the essential early stages of a research task: planning and drafting a paper. The authors have revised and fully updated their section on electronic research, emphasizing the need to distinguish between trustworthy sources (such as those found in libraries) and less reliable sources found with a quick Web search. A chapter on warrants has also been thoroughly reviewed to make this difficult subject easier for researchers   Throughout, the authors have preserved the amiable tone, the reliable voice, and the sense of directness that have made this book indispensable for anyone undertaking a research project.

Table of contents :


Contents……Page 6
Preface: The Aims of This Edition……Page 12
Our Debts……Page 16
I RESEARCH, RESEARCHERS, AND READERS……Page 20
PROLOGUE: BECOMING A RESEARCHER……Page 22
1 Thinking in Print: The Uses of Research, Public and Private……Page 28
1.1 What Is Research?……Page 29
1.2 Why Write It Up?……Page 30
1.3 Why a Formal Report?……Page 32
1.4 Writing Is Thinking……Page 33
2.1 Creating Roles for Yourself and Your Readers……Page 35
2.2 Understanding Your Role……Page 37
2.3 Imagining Your Reader’s Role……Page 39
✩ Quick Tip: A Checklist for Understanding Your Readers……Page 45
II ASKING QUESTIONS, FINDING ANSWERS……Page 48
PROLOGUE: PLANNING YOUR PROJECT—AN OVERVIEW……Page 50
✩ Quick Tip: Creating a Writing Group……Page 53
3 From Topics to Questions……Page 54
3.1 From an Interest to a Topic……Page 55
3.2 From a Broad Topic to a Focused One……Page 58
3.3 From a Focused Topic to Questions……Page 59
3.4 From a Question to Its Significance……Page 64
✩ Quick Tip: Finding Topics……Page 68
4 From Questions to a Problem……Page 70
4.1 Distinguishing Practical and Research Problems……Page 71
4.2 Understanding the Common Structure of Problems……Page 73
4.3 Finding a Good Research Problem……Page 81
4.4 Learning to Work with Problems……Page 83
✩ Quick Tip: Manage the Unavoidable Problem of Inexperience……Page 85
5.1 Knowing How to Use Three Kinds of Sources……Page 87
5.2 Locating Sources through a Library……Page 89
5.3 Locating Sources on the Internet……Page 94
5.4 Evaluating Sources for Relevance and Reliability……Page 95
5.5 Following Bibliographical Trails……Page 99
5.7 Using People as Primary Sources……Page 100
✩ Quick Tip: The Ethics of Using People as Sources of Data……Page 102
6 Engaging Sources……Page 103
6.2 Record Complete Bibliographical Data……Page 104
6.3 Engaging Sources Actively……Page 106
6.4 Using Secondary Sources to Find a Problem……Page 107
6.5 Using Secondary Sources to Plan Your Argument……Page 111
6.6 Recording What You Find……Page 114
✩ Quick Tip: Manage Moments of Normal Anxiety……Page 120
III MAKING A CLAIM AND SUPPORTING IT……Page 122
PROLOGUE: ASSEMBLING A RESEARCH ARGUMENT……Page 124
7.1 Argument as a Conversation with Readers……Page 127
7.2 Supporting Your Claim……Page 129
7.3 Acknowledging and Responding to Anticipated Questions and Objections……Page 131
7.4 Warranting the Relevance of Your Reasons……Page 133
7.5 Building a Complex Argument Out of Simple Ones……Page 135
7.6 Creating an Ethos by Thickening Your Argument……Page 136
✩ Quick Tip: A Common Mistake—Falling Back onWhat You Know……Page 138
8.1 Determining the Kind of Claim You Should Make……Page 139
8.2 Evaluating Your Claim……Page 141
✩ Quick Tip: Qualifying Claims to Enhance Your Credibility……Page 146
9.1 Using Reasons to Plan Your Argument……Page 149
9.2 Distinguishing Evidence from Reasons……Page 150
9.3 Distinguishing Evidence from Reports of It……Page 152
9.4 Evaluating Your Evidence……Page 154
10 Acknowledgments and Responses……Page 158
10.1 Questioning Your Argument as Your Readers Will……Page 159
10.2 Imagining Alternatives to Your Argument……Page 161
10.3 Deciding What to Acknowledge……Page 162
10.4 Framing Your Responses as Subordinate Arguments……Page 164
10.5 The Vocabulary of Acknowledgment and Response……Page 165
✩ Quick Tip: Three Predictable Disagreements……Page 169
11 Warrants……Page 171
11.1 Warrants in Everyday Reasoning……Page 172
11.2 Warrants in Academic Arguments……Page 173
11.3 Understanding the Logic of Warrants……Page 174
11.4 Testing Whether a Warrant Is Reliable……Page 175
11.5 Knowing When to State a Warrant……Page 181
11.6 Challenging Others’ Warrants……Page 183
✩ Quick Tip: Two Kinds of Arguments……Page 188
IV PLANNING, DRAFTING, AND REVISING……Page 190
PROLOGUE: PLANNING AGAIN……Page 192
✩ Quick Tip: Outlining and Storyboarding……Page 194
12.1 Avoid Three Common but Flawed Plans……Page 196
12.2 Planning Your Report……Page 198
13.1 Draft in a Way That Feels Comfortable……Page 206
13.3 Quote, Paraphrase, and Summarize Appropriately……Page 207
13.4 Integrating Direct Quotations into Your Text……Page 208
13.5 Show Readers How Evidence Is Relevant……Page 209
13.6 Guard against Inadvertent Plagiarism……Page 210
13.7 The Social Importance of Citing Sources……Page 214
13.8 Four Common Citation Styles……Page 216
13.9 Work through Procrastination and Writer’s Block……Page 218
✩ Quick Tip: Indicating Citations in Your Text……Page 219
14 Revising Your Organization and Argument……Page 222
14.2 Revising the Frame of Your Report……Page 223
14.3 Revising Your Argument……Page 225
14.4 Revising the Organization of Your Report……Page 226
14.6 Let Your Draft Cool, Then Paraphrase It……Page 228
✩ Quick Tip: Abstracts……Page 230
15.1 Choosing Visual or Verbal Representations……Page 232
15.2 Choosing the Most Effective Graphic……Page 233
15.3 Designing Tables, Charts, and Graphs……Page 235
15.4 Specific Guidelines for Tables, Bar Charts, and Line Graphs……Page 239
15.5 Communicating Data Ethically……Page 245
16.1 The Common Structure of Introductions……Page 251
16.2 Step 1: Establish Common Ground……Page 254
16.3 Step 2: State Your Problem……Page 256
16.4 Step 3: State Your Response……Page 260
16.5 Setting the Right Pace for Your Introduction……Page 261
16.6 Writing Your Conclusion……Page 263
16.7 Finding Your First Few Words……Page 264
16.8 Finding Your Last Few Words……Page 266
✩ Quick Tip: Titles……Page 267
17.1 Judging Style……Page 268
17.2 The First Two Principles of Clear Writing……Page 270
17.3 A Third Principle: Old before New……Page 279
17.4 Choosing between Active and Passive……Page 281
17.5 A Final Principle: Complexity Last……Page 283
17.6 Spit and Polish……Page 286
✩ Quick Tip: The Quickest Revision Strategy……Page 287
V SOME LAST CONSIDERATIONS……Page 290
The Ethics of Research……Page 292
A Postscript for Teachers……Page 296
Appendix: Bibliographical Resources……Page 302
Index……Page 332

Continue Reading
1 2 3 29