The Routledge Dictionary of Anthropologists

 Gérald Gaillard (2004)

The Routledge Dictionary of Anthropologists cung cấp thông tin về Những nhà Nhân học từ khi ngành được hình thành đến nay (2000s). Có hơn 300 những nhà Nhân học có tầm quan trọng và ảnh hưởng nhất trên thế giới được đề bạt, từ những tiền bối như Darwin, đến những thành viên nổi tiếng như Evans Prichard và Margaret Mead, cho đến những người ít được biết đến như Arthur Maurice Hocart và Carlos Castaneda. Những thông tin trong sách sẽ đưa ra chi tiết về công việc, đời sống, những công trình và học thuyết của mỗi nhà nhân học.

14 chương của sách soạn thảo từ những truyền thống quốc gia, những trường phái tư tưởng và  ở khắp các vùng của Anh, Mỹ, Châu Âu, Mỹ La-tinh và châu Á. Mỗi phần bao gồm việc giới thiệu về tiểu sử của mỗi nhà nhân học và những nhà tư tưởng quan trọng tác động đến học thuyết của họ.

The Routledge Dictionary of Anthropologists còn:

  • Phác họa đặc điểm những trào lưu nhân học
  • Những mối quan hệ hỗ tương của những trường phái và danh tính
  • v.v…

a2

 

You may also like

Leave a Reply