Giao đất giao rừng tại cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi-Nghiên cứu điểm tại thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

sshot-4

TẢI VỀ TỪ YVA:

Handouts tiếng Việt: 9-gdgr_dua_vao_luat_tuc_1

Báo cáo tiếng Việt 9-lung_sui_simacai_baocao_07

Báo cáo tiếng Anh 9-lung_sui_simacai_baocao_07_final.eng_

You may also like

Leave a Reply